Website 2nd-Dimension
Home 2nd-Dimension  Diensten Referenties Vacatures   RI&E      
Kandidaten         Vacature plaatsen            Inschrijven Contact

Terug
Terug

Vakman regio Leiden / Den Haag


Vacature omschrijving:

VakmanRegio Den Haag / Leiden


 
Omschrijving van de functie:  Uitvoeren van reparatieverzoeken, verhelpen van storingen, alsmede het verrichten van onderhoud op eigen (en neven vakgebieden) teneinde de woning in goede staat te houden. 


Rapporteert aan:   Uitvoerder


Resultaatgebieden:Kwaliteit en werkzaamheden
• Uitvoeren werkzaamheden volgens het kwaliteitshandboek.
• Direct na afronden werkzaamheden terugkoppeling meer/minderwerk.
• Jaarlijks aantal productieve uren.
• Minimale afwijking op materiaal voorraadverschil.
• Geen schade aan eigendommen huurders, VOC en derden.
• Volledige opvolging bedrijfsprotocollen.
• Up-to-date, geëvalueerd en behouden kwaliteitskeurmerk voor de relevante
  (personele) onderdelen.


Administratie
• Correcte vastlegging van gegevens in de PDA.
• Directe vastlegging schade servicewagen.
• Registratie meer/minderwerk in weekstaat.
• Geen verschillen beheer voorraad en onderhoud de servicewagen.


Huurders, opdrachtgevers en leveranciers
• Klanttevredenheidmeting.
• Steekproeven uitvoerders/ woninginspecteurs.
• Geen gegronde klachten van de huurders.
• Tijdige informatievoorziening


Arbo en veiligheid
• Volledig voldoen aan arbo- en veiligheidsnormen (eigen en omgeving).


Solliciteren:
Wij zijn gevraagd voor deze vacature te bemiddelen. Als je interesse hebt, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met een uitgebreide CV. Je kunt de sollicitatie digitaal versturen aan r.geppaart@2nd-dimension.nl


Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ron Geppaart,
070–3456574. Zie ook voor informatie over W&S bureau 2nd-Dimension,
www.2nd-dimension.nl