Website 2nd-Dimension
Home 2nd-Dimension  Diensten Referenties Vacatures   RI&E      
Kandidaten         Vacature plaatsen            Inschrijven Contact

Terug
Terug

Woninginspecteur regio Den Haag / Leiden


Vacature omschrijving:

WoninginspecteurRegio Den Haag / Leiden


Omschrijving van de functie:  Het regelen, organiseren, coördineren en voorbereiden van de mutatieonderhoudswerkzaamheden, alsmede toezicht houden op de uitvoering, teneinde de werkzaamheden efficiënt en kwalitatief goed af te ronden binnen de financiële kaders en daarmee tevreden klanten te houden.


Rapporteert aan:   Uitvoerder


Resultaatgebieden:  


Kwaliteit en werkzaamheden
• Steekproeven per vakman en comaker.
• Uitvoering van de inspecties (uitvoering conform planning klantbeheer).
• Inspectie lege woningen en vastgelegd in systemen. 
• Oplevering woningen bij opdracht overeenkomstig de begroting.
• Werken volgens kwaliteitshandboek/ OnderhoudsABC/ gebrekenregeling.


Financiën en administratie


Budgetbewaking
• Overhandigen dossier aan afrekenaar binnen 4 weken na technisch gereed
  werkzaamheden.
• Marge prijzenboek: 10% bij opdrachten > 5.000 euro.
• Minimale gegronde afwijking: maximaal 10%.
• Naleving procuratieregeling.
• Aantal dagen leegstand  (conform KPI’s Portaal).
• Up-to-date, geëvalueerd en behouden kwaliteitskeurmerk voor relevante
  onderdelen vestiging.


Registratie
• Vastleggen van gegevens in systemen. •  Registratie van de kostensoorten.


Huurders, opdrachtgevers, co-makers en leveranciers:
• Geen gegronde klachten van de klanten/huurders. 
• Klachtenafhandeling. 
• Klanttevredenheidsonderzoek en vertrekkende klanten/huurder. 
 
Organisatie en mensen (samenwerken)


Leidinggeven en samenwerken
• Functionele bijsturing vakmannen.
• Toepassen personeelsreglementen 


Arbo en veiligheid
• Volledige borging veiligheid: eigen, medewerkers/comakers en rest van de
  omgeving.Solliciteren:
Wij zijn gevraagd voor deze vacature te bemiddelen. Als je interesse hebt, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met een uitgebreide CV. Je kunt de sollicitatie digitaal versturen aan r.geppaart@2nd-dimension.nl


Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ron Geppaart,
070–3456574. Zie ook voor informatie over W&S bureau 2nd-Dimension,
www.2nd-dimension.nl