Website 2nd-Dimension
Home 2nd-Dimension  Diensten Referenties Vacatures   RI&E      
Kandidaten         Vacature plaatsen            Inschrijven Contact


2nd-Dimension


Wie:

Na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan in diverse field- account- en sales management functies heeft Ron Geppaart besloten zijn wens te vervullen en heeft dan ook in 2003 zijn eigen bedrijf gestart.

Waarom:

Vaak worden door personele dienstverleners oplossingen aangedragen op personeelsgebied vanuit hun beschikbare aanbod/kennis. Hierdoor wordt er vaak aan het belang van de klant en/of kandidaat voorbij gegaan. 2nd-dimension is gestart vanuit de filosofie dat u als klant op onafhankelijke, eerlijke en betrokken wijze centraal staat. En daardoor ook goed in staat is om maatwerk te leveren.

Werkwijze:

2nd-Dimension beschikt over een uitgebreide database van kandidaten. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van bestaande netwerken, relaties en bedrijven waarbij outsourcing trajecten zijn gestart en een beperkt aantal collegae bedrijven die streng zijn geselecteerd en die de zelfde normen en waarden hanteren als 2nd-Dimension. Voor specifieke gevallen behoort ook headhunten en plaatsen van advertenties tot de mogelijkheid.

Intermediair:

2nd-dimension is uw intermediair. Dit betekent een flexibele opstelling naar de klanten en kandidaten. 2nd-dimension is dus niet de verkoper maar uw gesprekspartner.

Relatiemanager:

Deze opstelling naar u toe als gesprekspartner dan wel relatiemanager is een bewuste keuze. De doelstelling is dat u zich 'thuis' voelt en waardoor een betere relatie ontstaat. Wederzijdse waardering en vertrouwen zorgen ervoor dat een betere dienstverlening aan u kan worden gegeven. Maatwerk is het credo.

Branches en Specialisatie:

2nd-Dimension heeft bewust de keuze gemaakt zich niet te specialiseren in branches en/of expertise gebieden. Buiten de harde eisen zoals opleiding, werkervaring, overige expertises en persoonlijke emolumenten, wordt er vooral gekeken naar de soft skills van de kandidaten. Hierdoor kan 2nd-Dimension voor uw organisatie breed zijn diensten aanbieden.

Waar:

2nd-Dimension heeft zijn start gemaakt in Nederland en heeft geen specifieke voorkeur voor regio's. De meeste klanten en kandidaten bevinden zich in de grote randsteden zoals; Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht en omstreken.

Naast het waarborgen van continu´teit in Nederland is er een traject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor de dienstverlening Werving en Selectie op de Nederlandse Antillen en waarbij het eiland Curašao als startpunt wordt gezien. Deze dienstverlening is tweezijdig, zowel vanuit Nederland naar de Nederlandse Antillen en vanuit de Nederlandse Antillen naar Nederland. De status hiervan wordt bijgehouden op deze internetsite.