Website 2nd-Dimension
Home 2nd-Dimension  Diensten Referenties Vacatures   RI&E      
Kandidaten         Vacature plaatsen            Inschrijven Contact


RI&E


Voldoet u als werkgever aan de verplichtingen van de Arbowet?

 

Naast het feit dat het hebben van een relevante Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wettelijk verplicht is voor elke werkgever, kan het ook om andere redenen verstandig zijn om een goed arbobeleid te voeren. Zo kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard op het verzuim binnen een organisatie, maar geeft ook extra zekerheid voor de dekking van een aansprakelijkheid- ongevallen- en/of verzuimverzekering.

De Inspectie SZW is vanaf 2011 strenger gaan controleren op de aanwezigheid van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), met name in het MKB. De inspectiedienst waarschuwt dat hij met ingang van juli 2012 nog harder gaat optreden bij overtreding van regels voor veilig werken.

BoekestijnKester en Partners heeft een arbo-management-systeem ontwikkeld om uw gehele arbobeleid (inclusief de RI&E) up-to-date te houden en samen met u te komen tot een rendabel arbobeleid.

Wilt u advies inzake uw arbobeleid of hulp bij het opstellen van uw RI&E? Neemt u dan contact op met één van de P&O adviseurs van BoekestijnKester en Partners via telefoonnummer 070-4130900 of via info@bkenp.nl.

Zij komen u tevens graag geheel vrijblijvend informeren over hun dienstverlening. Wij zouden het op prijsstellen als u tijdens uw contact met  een van de P&O adviseurs, laat weten dat u reageert nav deze gegevens op website van 2nd-Dimension. BoekestijnKester en Partners en 2nd-Dimension hebben hun vertrouwen naar elkaar toe uitgesproken.